Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện có được hưởng chế độ thai sản không?

“Bảo hiểm xã hội tự nguyện là gì? Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện có được hưởng chế độ thai sản không?”

Đây có lẽ là vấn đề của rất nhiều chị em phụ nữ đang làm việc tự do không thuộc quản lý của công ty nào như buôn bán, làm online, làm theo giờ…Khi mang thai, chị em phụ nữ làm việc tự do muốn được hưởng chế độ thai sản phải làm thế nào? Liệu đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện có được hưởng chế độ thai sản không?

Chị em có thể hiểu nôm na như sau: Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại bảo hiểm do người dân tự nguyện đóng góp để được hưởng các chế độ của bảo hiểm xã hội. Còn bảo hiểm xã hội bắt buộc là loại bảo hiểm do các cơ quan, tổ chức đứng ra đóng cho nhân viên lao động. Vì thế, chị em nào làm việc tự do, không thuộc quyền quản lý của bất cứ công ty, cơ quan nào, muốn được hưởng các chế độ của bảo hiểm thì cần đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện.

bảo hiểm xã hội tự nguyện

Tuy nhiên, bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng ít quyền lợi hơn bảo hiểm xã hội bắt buộc. Cụ thể như sau:

Khi đóng BHXH bắt buộc, bạn sẽ được hưởng các chế độ:

  • Ốm đau
  • Thai sản
  • Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
  • Hưu trí
  • Tử tuất

Khi đóng BHXH tự nguyện, bạn sẽ được hưởng các chế độ:

  • Hưu trí
  • Tử tuất

Vì vậy, đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện không được hưởng chế độ thai sản. Để được hưởng chế độ thai sản, chị em nên đóng nhờ bảo hiểm tại các công ty của người quen, chắc chắn chị em phải quà cáp cho kế toán để họ làm thủ tục cho mình rồi! Còn nếu không đóng nhờ được BHXH bắt buộc, chị em nên mua bảo hiểm y tế tự nguyện để khi đi sinh được giảm bớt 80% chi phí nhé!