Bệnh cuồng con của mẹ đã đạt đến mức độ nào rồi?

Bạn đã mắc bệnh cuồng con ở mức độ nào rồi? Còn tôi, ở mức vô phương cứu chữa rồi ah 🙁 Đúng là trong mắt mẹ, con mình bao giờ cũng xinh nhất, đáng yêu nhất, thông minh nhất, tài giỏi nhất….Chỉ ai làm mẹ mới hiểu được!!!