Chỉ số phát triển của thai nhi 26 tuần 4 ngày

Tầm này, thai nhi 26 tuần tuổi đang trong giai đoạn phát triển nhanh về trọng lượng. Em bé đã trở lên rất hiếu động, đạp suốt và đạp rất mạnh.

Chỉ số phát triển của thai nhi 26 tuần:

  • Đường kính lưỡng đỉnh: 70mm
  • Chu vi vòng bụng: 205mm
  • Chiều dài xương đùi: 44mm
  • Trọng lượng thai nhi: 944g
  • Tuổi thai: 26 tuần 4 ngày
  • Dự kiến ngày sinh: 19/7/2016
  • Ngày siêu âm: 16/4/2016

Kết luận: thai nhi phát triển bình thường!

Xem thêm: Chỉ số phát triển của thai nhi 12 tuần 2 ngày

Xem thêm: Chỉ số phát triển của thai nhi 15 tuần 4 ngày

Xem thêm: Chỉ số phát triển của thai nhi 18 tuần 4 ngày

Xem thêm: Chỉ số phát triển của thai nhi 20 tuần

Xem thêm: Chỉ số phát triển của thai nhi 21 tuần

Xem thêm: Chỉ số phát triển của thai nhi 21 tuần 4 ngày