Ngủ giờ nào giúp bé tăng chiều cao tối ưu nhất?

Như các mẹ đã biết, chiều cao của con người phụ thuộc rất nhiều vào giấc ngủ. Ngủ giúp tăng chiều cao!

Hoocmon sinh trưởng tiết ra từ tuyến yên trong não. Tuyến yên trong não có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc kích thích và sản sinh ra các hoocmon sinh trưởng. Tuy nhiên, hoocmon sinh trưởng không sản sinh 24/24h.

Dưới đây là biểu đồ tiết hoocmon sinh trưởng của tuyến yên trong 24h

 

Như vậy, tuyến yên tiết hoocmon sinh trưởng nhiều nhất vào khoảng từ 21h-23h, từ 5h-7h. Vì thế, ngủ sâu vào khoảng thời gian này sẽ giúp cơ thể cao nhanh nhất.

Lưu ý: Tuyến yên chỉ tiết hoocmon sinh trưởng khi cơ thể đã chìm vào giấc ngủ sâu. Vì thế, cha mẹ nên tạo điều kiện cho con đi ngủ trước 9h tối để từ 9h-11h con đã ngủ sâu, tuyến yên bắt đầu hoạt động.